การดูแล การส่งเสริมสุขภาพ

การดูและผู้สูงอายุ

ปกติแล้วถ้ามีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะอยู่ในเกณฑ์ผู้สูงอายุ แต่ผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องดูที่ตัวเลขอย่างเดียวแต่จะดูที่ลักษณะของสุขภาพมากกว่า เราควรจะให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลครอบครัวไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการดูแลเด็ก ๆเพียงอย่างเดียว แต่กำลังจะมีเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเข้ามาเป็นอีกส่วนหนึ่งด้วย เพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะวางแผนและรับมือกับสถานะการนั้นว่าเราควรทำอย่างไรถึงจะดูแลเขาได้อย่างดี และไม่ให้เขาคิดว่าเขาขาดความอบอุ่น

การดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆเช่น

1.การดูแลในด้านอาหาร

            การที่ให้ผู้สูงอายุได้รับอาหารอ่อน ย่อยง่าย ไม่รสจัดและควรที่จะได้รับสารอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่ใช้พลังงานของผู้สูงอายุ และควรที่จะให้พักผ่อนให้เพียงพอ ควรที่จะได้รับสารอาหารหลากหลายชนิดไม่กินอาหารซ้ำๆชนิดเดียวกันต่อเนื่อง  เพราะจะเกิดการสะสมสารไม่พึงประสงค์หรือภาวะขาดอาหารได้ง่าย

การดูแลในด้านอาหาร

2.การดูแลด้านการขับถ่าย

            ปัญหาในการปัจสาวะและอุจจาระส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาของผู้สูงอายุ จากการเสื่อมถอยของเซลล์ต่างๆรวมทั้งกล้ามเนื้อต่างๆอีกด้วย คือผู้สูงอายุจะกลั้นปัจสาวะไว้ไ่ค่อยอยู่และปัจสาวะบ่อย ดังนั้นจึงควรที่จะหาที่พักให้ใกล้กับห้องน้ำ เครื่องนุ่งห่มให้ใส่ง่ายถอดง่าย และทำธุระของผู้สูงอายุเสร็จก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นนั้นให้สะอาดเป็นที่สุด เพราะอาจจะทำให้อับชื้นและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย

การดูแลด้านการขับถ่าย

3.การดูแลเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

           ส่วนใหญ่อุบัติเหตุจากผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เนื่องด้วยจากการเสื่อมสภาพทางร่างกาย หูอาจไม่ค่อยได้ยิน ตามองไม่ค่อยเห็น ฉะนั้นควรที่จะดูแลเป็นอย่างดีจัดเตียงนอนไม่ให้สูงเกินไป ไม่วางสิ่งของอันตรายไว้ในที่พักระมัดระวังเรื่องการใช้พรมปูพื้น พื้นควรที่จะมีที่ยึดเหนี่ยว แสงสว่างที่เพียงพอต่อการมองเห็นได้ชัดเจน

การดูแลเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

4.การดูแลด้านการติดเชื้อและโรคประจำตัว

          เรื่องความสะอาดต้องมาก่อนเพราะผู้สูงอายุอาจติดเชื้อได้ง่ายเพราะภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุไม่ค่อยแข็งแรงนักควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังทำภาระกิจต่างๆ และควรให้ทานยาให้ตรงเวลาดูแลในเรื่องอาหารการกิน ไม่ควรให้ขาดยาควรที่จะพบแพทย์ทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอตามหมอนัด

การดูแลด้านการติดเชื้อและโรคประจำตัว

5.การดูแลด้านสุขภาพจิต

         การดูแลด้านสุขภาพจิตก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้สูงอายุควรที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องต่างๆ เพราะผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่อ่อนแอ ควรที่จะเอาใจใส่เป็นพิเศษไม่ควรใช้คำพูดที่รุนแรง อบรมสั่งสอนลูกหลานให้มีความเคารพนับถือ  ไม่แสดงให้ผู้ สูงอายุรู้สึกว่าเป็นภาระหมดคุณค่า หรือเป็นที่ไม่ต้องการ 

การดูแลด้านสุขภาพจิต