การฝึกฝน การส่งเสริมสุขภาพ

การฝึกจิต

ผลมาจากอารมณ์หรือความรู้สึกที่ถูกรบกวน และเกิดการตึงเครียดในจิตใจ ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นการดีถ้าทุกคนอยู่ในความสงบ และฝึกฝนจิตใจให้มีความแข็งแกร่ง

ขั้นตอนในการฝึกจิต

 • สังเกตการความคิดของตนเองอยู่เสมอ
 • ไม่เปิดตาจนเกินไปและปิดตาจนเกินไป มองไปยังจุดข้างหน้า จุดใดจุดหนึ่ง
 • นั่งตัวตรงในแนวที่สบายๆ
 • ต่อสู้กับความคิดที่รบกวนเรา หรือจะทรมานเรา
 • หาสถานที่ที่เงียบสงบ ใช้เสียงเบาๆช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม
 • ยอมรับในความคิดที่เป็นเชิงบวก ที่อาจเกิดขึ้นในหนึ่งความคิด
 • ตั้งใจมองและฟังเสียงเพื่อเข้าไปสู่ภายในของตนเอง
 • ค่อยๆทำให้ความคิดช้าลง แล้วจิตใจจะสงบมากขึ้น
 • นำความความคิดและจินตนาการไปสู่จิตใจที่สงบ

ประโยชน์จากการฝึกจิต

 • ทุกคนควรมีการฝึกฝนจิตใจเป็นกิจวัตรซึ่งเป็นยาแก้ความเครียดที่มีประสิทธิภาพ
 • การฝึกจิตทำให้สร้างทัศนคติและตอบสนองชีวิตแบบใหม่
 • สามารถเข้าใจจิตใจของตนเองได้อย่างกระจ่าง
 • การฝึกจิตคือขบวนการฟื้นฟูชีวิต สร้างความพอใจ และใช้พรสวรรค์หรือความชำนาญพิเศษของตนเอง ในทางที่ดี
 • การฝึกจิต ต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อได้รับสิ่งที่ดีงาม และมีผลลัพธ์ที่พอใจ