กีฬาพัฒนาสมอง
การฝึกฝน

กีฬาพัฒนาสมอง

กีฬาพัฒนาสมอง

เล่นกีฬา พัฒนาการรอบด้าน
“กีฬา” เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เติบโตรอบด้าน โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนรู้ช่วงอายุ 6-12 ปี นอกจากเด็กๆ จะได้พัฒนาทักษะความสามารถเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย การเล่นกีฬายังจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจและสังคม ขณะที่เด็กๆ ได้ฝึกฝน เรียนรู้การเล่นกีฬาในกรอบกติกาการร่วมทีมกับเพื่อนๆ
การแข่งขันกับผู้อื่น รวมถึงการได้มีประสบการณ์ของการเป็นผู้ชนะหรือแม้แต่พ่ายแพ้นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญให้เขาเติบโตได้อย่างสมบูรณ์พร้อม และพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต

แรงบันดาลใจดีๆ ให้ลูกเล่นกีฬา ลูกจะได้รู้จักการเข้าสังคม เติมความมั่นใจในตัวเอง
การร่วมทีมกับเพื่อนใหม่ ลูกจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เคารพกฎเกณฑ์ และรู้จักการแบ่งปัน
การมีเป้าหมายร่วมกันที่จะชนะ ช่วยเสริมสร้างสมาธิ ฝึกความอดทน รู้จักควบคุมอารมณ์ พัฒนาไหวพริบและฝ่าฟันอุปสรรค
ลูกจะได้พัฒนาความสามารถเติมความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นๆ

กีฬาช่วยให้ลูกเรียนดีขึ้นได้
การฝึกฝนช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการจดจำส่งผลให้การเรียนดีขึ้น
ลูกได้เล่นได้สนุก สมองก็ได้พัก ดีต่อการเรียนรู้

อยากให้ลูกเป็นเด็กร่าเริงและอารมณ์แจ่มใส
กีฬาช่วยดึงความสนใจของเด็กจากเรื่อง อื่นๆ การแข่งขันช่วยให้ลูกได้สนุกกับโลกที่เป็นจริงไม่ใช่แค่ในเกมบนหน้าจอ
เด็กที่แข็งแรง อารมณ์ดี ยังลดความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยหรือเป็นโรค และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้เต็มที่ด้วย

เตรียมลูกให้พร้อม คุณแม่ช่วยได้
เพราะเด็กวัย 6-12 ปี เป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตในทุกๆ วัน การจะให้ลูกเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ และมีความพร้อมในการเล่นกีฬาที่ต้องใช้พลังงาน มากๆ นั้น เด็กๆ จึงควรได้รับประทานอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ และได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ตามหลักโภชนาการในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

โดยเฉพาะมื้อเช้า เพราะการไม่รับประทานอาหารเช้าจะทำให้ร่างกายขาดพลังงานที่จะไปเรียนรู้ ทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเล่นกีฬาในระหว่างวัน
นอกจากนี้ อาหารว่างระหว่างมื้ออาหารหลักก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กวัยนี้ อาหารว่างที่ดีควรมีพลังงานที่เหมาะสมประมาณ 100-150 กิโลแคลอรี รวมถึงการดื่มเครื่องดื่มที่ให้คุณประโยชน์ทั้งแคลเซียมและโปรตีนก็เป็นสิ่งสำคัญที่เด็กๆ ควรได้รับอย่างน้อยวันละ 2 แก้ว