การพัฒนาจิตใจและสมอง

“ด้วยสมองและสองเท้า เธอจะก้าวไปยังที่ใดก็ได้ ดั่งใจต้องการ”

หลายต่อหลายครั้งที่คุณมักได้ยินคำกล่าวที่ว่า ‘เลือกทำงานที่รัก แล้วคุณจะไม่ต้องทำงานอีกเลย’ แต่นั่นก็ไม่ถูกต้องเสมอไป เพราะบ่อยครั้งงานที่รักกลับทำให้คุณอึดอัด เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? คำตอบก็คือ มันเป็นกลไกการทำงานของสมองนั่นเอง

สมองส่วนหน้าสุด (Prefrontal cortex) เป็นสมองขั้นสูงซึ่งมีวิวัฒนาการมากที่สุด และยังมีเนื้อที่มากถึง 20% ของสมองทั้งหมด โดยสมองส่วนนี้มีหน้าที่หลักในการคิด การใช้เหตุผลและการแก้ไขปัญหา ซึ่งทำให้เราสามารถตั้งเป้าหมายชีวิตที่ซับซ้อน วางแผนอนาคต ยับยั้งชั่งใจ และจัดตารางชีวิตในแต่ละวัน จากบทบาทดังกล่าว หากเราจะเปรียบก้อนเนื้ออันทรงพลังชิ้นนี้ ก็นับได้ว่าเป็น CEO ของสมองก็คงจะไม่เกินจริงไปนัก แล้วเหตุใดบ่อยครั้งที่เรายังรู้สึกอึดอัดอยู่ ในเมื่อสมองส่วนดังกล่าวของเรานับได้ว่ามีประสิทธิภาพเหนือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลกนี้แล้ว?

หากคุณสังเกตเรื่องของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา คุณจะพบว่า จำนวนแรงงานได้ลดลงอย่างมาก ในขณะที่ “แรงงานที่ใช้ความรู้” กลับเพิ่มขึ้น ปัจจัยสำคัญของปรากฏการณ์ดังกล่าวคือ อุปสงค์ของตลาดแรงงาน กล่าวคือ เพื่อให้ได้งาน แรงงานในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น พูดง่ายๆ คือต้องเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหา โดยความสามารถดังกล่าวจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานของสมองส่วนหน้าสุด

ที่จริงแล้วเราไม่ได้ถกกันว่าปัจจุบันเราทำงานหนักกว่าอดีตมากหรือไม่ แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดแรงงานกำลังมองหาแรงงานที่สามารถใช้สมองเพื่อการจัดการได้ และประเด็นดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราต้องใช้เวลากว่า 100,000-1ล้านปีกว่าสมองส่วนหน้าสุดของเราจะมีการวิวัฒนาการเกิดขึ้น แล้วสามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน แล้วมนุษย์เราจะรอได้นานถึงขนาดนั้นหรือไม่?