การฝึกฝน การพัฒนาจิตใจและสมอง

วิธีบริหารจิต

               การพัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์ และมีความสุขสงบ มีหลายวิธีและก็มีแต่วิธีที่ง่ายๆสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อมา การควบคุมจิตมีผลต่อสุขภาพร่างกาย สมอง และจิตใจถ้าเรามีสุขภาพที่ดี จิตใจ สมองก็จะมีผลดีด้วย เราก็จะมีวิธีมาแนะนำให้เราไปฝึกฝนกันอย่างง่ายด้วย 4 วิธี นี้

1.นอนหลับให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง/ต่อวัน

การที่เรานอนหลับให้เพียงพอเป็นผลดีต่อร่างกาย เพราะถ้าเรานอนไม่เพียงพอก็จะเป็นผลกระทบต่อร่างกายและสองและทำงานได้ไม่เต็มที่ หลีกเลี่ยงการอดนอนและการมีอารมณ์เครียดติดต่อกันนานๆ

นอนหลับให้เพียงพอ

          

2.ฝึกสมาธิ

  การฝึกสมาธิ เช่น การนั่งสมาธิ การเดินจงกลม การสวดมานต์ ไหว้พระ สิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตใจเราสงบสุข ไม่ฟุ้งซ่านและยังช่วยให้จิตใจเรามั่นคง เป็นวิธีที่ง่ายแต่ต้องตั้งใจและพยามยามทำให้จิตใจไม่วอกแวก

ฝึกสมาธิ

            

3. ฝึกพักใจและสมองเป็นระยะ ๆ ในแต่ละวัน

  การ ฝึกพักใจและสมองเป็นระยะ ๆคือการที่ให้เราหยุดคิดเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เราหม่นหมอง ให้เราหันมาทางธรรมชาติและศิลปะเพื่อเป็นการหยุดคิดเรื่องเหล่านั้น นั่งปล่อยวางอารมณ์อย่างเงียบๆ การพักใจและสมองช่วยให้มีพลังในการทำงานได้ไม่เหนื่อยล้า

ฝึกพักใจและสมองเป็นระยะ ๆ

             

4.ฝึกคิดดี-พูดดี-ทำดี ให้เป็นนิสัย

  การฝึกคิดดี-พูดดี-ทำดี ให้เป็นนิสัย เป็นผลดีอย่างมากถ้าเราคิดดีผลก็จะออกมาดี พูดดีก็เป็นการสื่อสารที่ดีไม่พูสิ่งที่จะทำให้เป็นทุกข์ ทำดีคือการที่เราเห็นคนที่ตกทุกได้ยากเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น

ฝึกคิดดี-พูดดี-ทำดี ให้เป็นนิสัย