การพัฒนาจิตใจและสมอง

เทคโนโลยีพัฒนาจิตที่เชื่อมกับสมองโดยตรง

กระบวนการต่อไปนี้ คือการใช้คลื่นความถี่พิเศษในการเชื่อมต่อระบบจิตเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นรู้

ให้จิตภายในเกิดกระบวนการของการเปลี่ยนข้อมูลและโครงสร้างภายในสมอง ซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อกับจิตเหนือสำนึกและเปลี่ยนระบบโครงสร้างให้จิตสั่งให้เราได้โดยอัตโนมัติ

โดยปกติแล้วสมองของมนุษย์จะอยู่ในความถี่ระดับคลื่นเบต้า (Beta Wave) ซึ่งจะเป็นคลื่นความถี่ในระดับของความคิด แต่เมื่อเราฟังคลื่นเสียงดังกล่าวนี้จะช่วยเหนี่ยวนำคลื่นสมองของเราเข้าสู่ระดับของคลื่นอัลฟ่า (Alpha Wave) ที่เป็นการเข้าสู่จิตใต้สำนึก ซึ่งกระบวนการนี้เปรียบเสมือนการ “เปิดจิต” นั่นเอง

คือการตั้งรหัสชีวิตใหม่ เป็นการโค้ชพลังจิตโดยการกระตุ้นเซลล์สมอง เพื่อนำพาไปสู่การเข้าใจชีวิตและดึงดูดความมั่งมี มาสู่ชีวิต จะทำให้จิตของเรามีพลังที่จะดึงดูดความสำเร็จ และความสุขให้เกิดขึ้นกับชีวิต เป็นการเข้าถึงสูตรลับของการพัฒนาจิต เป็นโปรแกรมที่กระตุ้นจิตเหนือสำนึกในรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อยกระดับจิตอย่างเหนือชั้น ให้ได้ผลโดยฉับพลัน เข้าสู้ชีวิตแบบ ”ปิ้งค์แว๊บ” หรือ ปัญญาญาณ

เป็นโปรแกรมดึงดูดความสมบูรณ์และความสุขแห่งชีวิตในแบบรวดเร็วและสั้นที่สุด อย่างเหนือระดับด้วยโปรแกรมความถี่แบบเข้มข้นพิเศษ ที่จำนำพาจิต ไปสู่ความเหนือระดับสุดยอดอย่างแท้จริง ในยุคดิจิตอลนี้