กีฬาพัฒนาสมอง
การฝึกฝน

กีฬาพัฒนาสมอง

เล่นกีฬา พัฒนาการรอบด้าน “กีฬา” เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เติบโตรอบด้าน โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนรู้ช่วงอายุ 6-12 ปี นอกจากเด็กๆ จะได้พัฒนาทักษะความสามารถเสริมสร้างความแ

Read more