หมวดหมู่: การฝึกฝน

การฝึกจิต

              ผลมาจากอารมณ์หรือความรู้สึกที่ถูกรบกวน และเกิดการตึงเครียดในจิตใจ ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นการดีถ้าทุกคนอยู่ในความสงบ และฝึกฝนจิตใจให้มีความแข็งแกร่ง

ขั้นตอนในการฝึกจิต

 • สังเกตการความคิดของตนเองอยู่เสมอ
 • ไม่เปิดตาจนเกินไปและปิดตาจนเกินไป มองไปยังจุดข้างหน้า จุดใดจุดหนึ่ง
 • นั่งตัวตรงในแนวที่สบายๆ
 • ต่อสู้กับความคิดที่รบกวนเรา หรือจะทรมานเรา
 • หาสถานที่ที่เงียบสงบ ใช้เสียงเบาๆช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม
 • ยอมรับในความคิดที่เป็นเชิงบวก ที่อาจเกิดขึ้นในหนึ่งความคิด
 • ตั้งใจมองและฟังเสียงเพื่อเข้าไปสู่ภายในของตนเอง
 • ค่อยๆทำให้ความคิดช้าลง แล้วจิตใจจะสงบมากขึ้น
 • นำความความคิดและจินตนาการไปสู่จิตใจที่สงบ

ประโยชน์จากการฝึกจิต

 • ทุกคนควรมีการฝึกฝนจิตใจเป็นกิจวัตรซึ่งเป็นยาแก้ความเครียดที่มีประสิทธิภาพ
 • การฝึกจิตทำให้สร้างทัศนคติและตอบสนองชีวิตแบบใหม่
 • สามารถเข้าใจจิตใจของตนเองได้อย่างกระจ่าง
 • การฝึกจิตคือขบวนการฟื้นฟูชีวิต สร้างความพอใจ และใช้พรสวรรค์หรือความชำนาญพิเศษของตนเอง ในทางที่ดี
 • การฝึกจิต ต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อได้รับสิ่งที่ดีงาม และมีผลลัพธ์ที่พอใจ

วิธีดูแลสุขภาพจิตที่ดี

               สุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการดำเนินชีวิต และสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรหมั่นที่จะดูแลอย่างสม่ำเสมอ บางคนเกิดอาการเครียดทีไรโรคภัยก็จะรุมเร้าทุกทีเป็นส่วนใหญ่ เพราะร่างกายกับจิตใจคนเรานั้นมีความสัมพันธ์กัน และเราก็มีวิธีง่ายๆมาแนะนำ มาดูว่ามีวิธีอะไรบ้าง

 

วิธีดูแลสุขภาพจิตที่ดี

1.การออกกำลังกาย

             การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญ ได้ทั้งความแข็งแรง ภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ และมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย มันช่วยทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายได้มีการขยับเคลื่อนไหว ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง อีกทั้งยังช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือด ปอด หัวใจทำงานดีขึ้นอีกด้วย 

2.ฟังเพลงสุนทรีย์ อารมณ์ 

            การฟังเพลงก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้จิตใจเราสงบ ฟังได้ทุกเพศ ทุกวัย สำหรับผู้ป่วยที่ฟังเพลงโปรดวันละ 30 นาทีเป็นประจำ ในขณะที่ออกกำลังกาย จะช่วยเพิ่มกรดไนตริกออกไซด์ (Nitric Oxide) ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดขยายหลอดเลือดทำให้ไหลเวียนสะดวกอีกด้วย

3.นำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรักตัวเอง

             คนเราควรที่จะมีสิ่งที่ดีๆ และมีประโยชน์เข้ามาในชีวิตเราเพื่อเป็นแรงบันดารใจในกานดำรงชีวิตอยู่ และสามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยไม่ใช้วิถีทางที่ไม่สมควรแก่ชีวิตเรา เราควรรักตัวเองให้มากๆ ดูแลเอาใจใส่เสมอสิ่งไหนที่คิดว่าดีแล้ว เราก็ควรที่จะทำและนำมาใช้ประโยชน์

4.ทำในสิ่งที่รัก…รักในสิ่งที่ทำ

             เมื่อเรามีจุดมุ่งหมายที่คิดว่าเป็นสิ่งที่เรารัก และเราก็ชอบและรักในสิ่งที่เราทำก็เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายเราได้ด้วยเช่นกัน เพราะถ้าเมื่อใดที่เรารู้สึกภูมิใจนั้นก็จะมีผลที่จะทำให้จิตใจเรารู้สึกว่ามีแรงผลักดันที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปให้สำเร็จ 

 

การจัดการอารมณ์

                  เรื่องอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเราอาจสังเกตได้จากพฤติกรรมที่มิได้แสดงออกเป็นภาษาหรือคำพูด เช่น การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทางที่ไม่เหมือนกัน อารมณ์ทุกอารมณ์สามารถเกิดขึ้นได้กับ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย แต่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป อารมณ์ที่บ่งบอกถึงความไม่พอใจหรือเรียกง่ายๆว่า อารมณ์แง่ลบ เช่น อารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า ที่เป็นผลเสียต่อบุคคลดังนั้นเราควรที่จะฝึกหัดที่จะระบายและควบคุมตัวเองให้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปในทางสร้างสรรค์

การจัดการอารมณ์

                   สถานะการที่กระตุ้นอารมณ์ และทำให้เราตึงเครียดจนไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์เราได้ ดังนั้นเราควรที่จะฝึกฝนการที่จะเข้าใจในสถานะการณ์นั้นๆหรือผ่อนคลายเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะพิจาระณาอารมณ์ในเหตุการณ์นั้นได้ การผ่อนคลายตนเองที่ดีคือการดึงความสนใจของตัวเราเองออกมาจากสิ่งที่กำลังเร้าอารมณ์เราหรือทำให้เรามีอารมณืที่ไม่สามารถควบคุมได้ อารมณ์จะส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกาย และจิตใจด้วยพฤติกรรมของตนเอง เราควรควบคุมอารมณ์ทางลบให้มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม ถือเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถทางอารมณ์ที่มีความจำเป็นในการใช้ชีวิต และส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตด้วย

 

วิธีบริหารจิต

               การพัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์ และมีความสุขสงบ มีหลายวิธีและก็มีแต่วิธีที่ง่ายๆสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อมา การควบคุมจิตมีผลต่อสุขภาพร่างกาย สมอง และจิตใจถ้าเรามีสุขภาพที่ดี จิตใจ สมองก็จะมีผลดีด้วย เราก็จะมีวิธีมาแนะนำให้เราไปฝึกฝนกันอย่างง่ายด้วย 4 วิธี นี้

1.นอนหลับให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมง/ต่อวัน

การที่เรานอนหลับให้เพียงพอเป็นผลดีต่อร่างกาย เพราะถ้าเรานอนไม่เพียงพอก็จะเป็นผลกระทบต่อร่างกายและสองและทำงานได้ไม่เต็มที่ หลีกเลี่ยงการอดนอนและการมีอารมณ์เครียดติดต่อกันนานๆ

นอนหลับให้เพียงพอ

          

2.ฝึกสมาธิ

  การฝึกสมาธิ เช่น การนั่งสมาธิ การเดินจงกลม การสวดมานต์ ไหว้พระ สิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตใจเราสงบสุข ไม่ฟุ้งซ่านและยังช่วยให้จิตใจเรามั่นคง เป็นวิธีที่ง่ายแต่ต้องตั้งใจและพยามยามทำให้จิตใจไม่วอกแวก

ฝึกสมาธิ

            

3. ฝึกพักใจและสมองเป็นระยะ ๆ ในแต่ละวัน

  การ ฝึกพักใจและสมองเป็นระยะ ๆคือการที่ให้เราหยุดคิดเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เราหม่นหมอง ให้เราหันมาทางธรรมชาติและศิลปะเพื่อเป็นการหยุดคิดเรื่องเหล่านั้น นั่งปล่อยวางอารมณ์อย่างเงียบๆ การพักใจและสมองช่วยให้มีพลังในการทำงานได้ไม่เหนื่อยล้า

ฝึกพักใจและสมองเป็นระยะ ๆ

             

4.ฝึกคิดดี-พูดดี-ทำดี ให้เป็นนิสัย

  การฝึกคิดดี-พูดดี-ทำดี ให้เป็นนิสัย เป็นผลดีอย่างมากถ้าเราคิดดีผลก็จะออกมาดี พูดดีก็เป็นการสื่อสารที่ดีไม่พูสิ่งที่จะทำให้เป็นทุกข์ ทำดีคือการที่เราเห็นคนที่ตกทุกได้ยากเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น

ฝึกคิดดี-พูดดี-ทำดี ให้เป็นนิสัย